Overvågning bliver mere og mere populært i både Danmark, men også i resten af verden. Det blev i 2016 anslået af SikkerhedsBranchen, at der var ca. halvanden million kameraer til overvågning i Danmark, som var en tredobling i antal fra 2013. Det betyder, at de fleste af os støder på overvågningskamera i løbet af vores hverdag, men hvad er reglerne egentlig?

Udviklingen i tv-overvågning

Der har været en rivende udvikling i markedet for tv-overvågning de sidste mange år, og en tredobling på 3 år, er helt vildt. Denne vilde udvikling har resulteret i, at vi ca. har 1 overvågningskamera pr. 4 indbyggere i Danmark, hvilket kan virke helt absurd. Denne udvikling bunder i den teknologiske udvikling, som har bevirket at effektiviteten af overvågning er blevet markant bedre. Teknologiens udvikling har gjort, at billedets kvalitet er blevet langt bedre så der er større chance for at genkende personer på overvågningen.

Desuden er tv-overvågningen blevet populær som kriminalpræventivt tiltag, da skiltning om overvågning leder til færre tilfælde end ved steder uden tv-overvågning. Tv-overvågningen giver en form for tryghed, da kriminelle ofte tager deres forretning andre steder, så for mange virksomheder handler det om det kriminalpræventive fremfor overvågning af kunder og medarbejdere.

Hvornår er overvågning tilladt?

Langt de fleste er stødt på tv-overvågning, når de handler eller generelt færdes i deres dagligdag, men det er langt fra størstedelen, der kender til regler og love vedr. overvågning af arbejdspladsen. Det er persondataloven der typisk gælder, når der tales om overvågning af arbejdspladsen og det skyldes at overvågningen bliver til oplysninger og data om medarbejderne og kunderne. Det vigtigste er at sørge for at medarbejderen og kunden er informeret om overvågningen, og samtidig må overvågningen ikke foregå i følsomme rum, som toiletter, omklædningsrum og lignende rum.

Arbejdsgiveren må ikke foretage overvågning af kunder og medarbejdere uden, at der er afgivet et sagligt formål. Et sagligt grundlag, for overvågning af arbejdspladsen, vil typisk være et kriminalpræventivt formål.

Overvågning i det private

Udviklingen kan ikke kun ses ved tv-overvågning af arbejdspladsen, men også i det private. Der er stigende popularitet i det private for sikkerhedsovervågning med Specialkamera, da langt de fleste private føler sig mere sikre med tv-overvågning, hvis de har en dyr bil eller andet sarte sjæle kan finde interessant. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at reglerne for privat overvågning er langt strammere end når det gælder overvågning af arbejdspladsen. Privatpersoner må bl.a. ikke overveje offentlige områder, som kan komplicere placeringen af kameraet i forhold til offentlig vej. Der kan dog være tilfælde hvor det ikke er tilladt at overvåge egen grund, som er gældende hvis du har en stor grund, hvor der benyttes en lille gennemgangssti der benyttes i almindelig færdsel. Det vil kræve, at du skilter med privat grund, færdsel ikke er tilladt og at området overvåges, før du er tilladt.