Igennem de seneste år har flere og flere virksomheder rykket teltpælene op og flyttet til udlandet, og der ses en markant stigende vækst inden for ekspansion internationalt. Hvad årsagen til dette er, skyldes de mange flere muligheder for udvidelse og hermed større succes for virksomhederne, og i et land som Danmark, kan det for nogle virke for trængt at trænge igennem, idet mange danskere godt kan være lidt længere tid om at tage nye koncepter til sig.
Derudover har globaliseringen og, for ikke at glemme, internettet fået mange til at føle, at et land som netop Danmark er for småt til at kunne opnå den optimale succes og styrke, som er deres virksomheds mål.

Når man vælger at flytte sin virksomhed til udlandet eller opbygge internationale samarbejde med udenlandske kunder og partnere, er der forskellige faktorer, der spiller ind, og som er relevant at tage højde for, inden man tager det store skridt. Her kan nævnes forbrugsmønstre, de forskellige kulturer, måden, hvorpå man behandler sine medarbejdere, tiltaleform og mange flere. Her handler det om at have en grundlæggende forståelse for det andet lands forskellighed, hvis man vil undgå misforståelser og mislykkede samarbejder.

Et koncept, der hjælper virksomheder godt på vej

En anden barriere, der kan stå i vejen for et godt partnersamarbejde eller succes med udvidelse til udlandet, er sprogforståelsen mellem hinanden. Engelsk er ét af de mest talte forretningssprog på kloden, og det kan være vanskeligt i mange situationer at skabe en overensstemmelse, hvis sprogkendskabet ikke er på plads. I første omgang handler det lige så vel om det skriftlige materiale, som man i mange sammenhænge står over for at skulle præsentere for udefrakommende, og her kommer virksomheden Do Translations ind i billedet. De tilbyder netop oversættelse til engelsk af forskelligt tekst materiale som produktdatablade, hjemmesider, tilbudskataloger, præsentationer med mere. De har en lang erfaring inden for faget og sørger for at oversætte med samme budskab som den oprindelige tekst skal oversættes fra.